Bomen zijn er in allerlei soorten en maten en vormen een enorme verrijking van ons vlakke landje, maar er is ook een keerzijde. Bomen groeien snel en staan vaak dicht langs onze wegen. Op zich geen probleem, maar vaak is het wortelpakket net zo omvangrijk als de boomkruin! Dit betekent in veel gevallen dat boomwortels ook in de funderingsconstructie van wegen doordringen (de zogenaamde “boomwortelschades”), met als gevolg:

          vermindering rest levensduur van de wegconstructie;

          gevaar voor fietsers en motorrijders.

Wegbeheerders zullen direct over moeten gaan tot adequate acties, om ongevallen en schadeclaims te voorkomen.

De huidige aanpak tot op heden:

          doorfrezen of kapot trekken van de wortels net naast de weg. Dit kan problemen opleveren met de stabiliteit van de boom.

          het vervangen van de funderingsconstructie met een grof funderingsmateriaal ter plaatse van de boomwortelschade. Door het grove materiaal kunnen de wortels vervolgens niet meer door de funderingsconstructie van de weg groeien.

          het kappen van de boom.

 De nieuwe aanpak:

PaveRent heeft kennisgenomen van deze problematiek. Om onnodige kapitaalvernietiging en het onnodige kappen van bomen te voorkomen, heeft PaveRent een unieke en innovatieve reparatiemethode ontwikkeld om boomwortelschades op een effectieve en duurzame manier te repareren. De methode bestaat uit een combinatie van vlak-frezen en blowpatchen. Gemeente Oude IJsselstreek heeft deze methode als eerste gemeente/wegbeheerder in Nederland op succesvolle wijze toegepast op diverse plaatsen binnen haar gemeente. De gemeente is bijzonder goed te spreken over de snelle uitvoering van deze methode en het eindresultaat van de reparaties.

 Door het vlak-frezen van de opgedrukte asfaltruggen ontstaan bijna altijd diepe scheuren en/of gaten, welke niet of nauwelijks adequaat met de gangbare reparatiemethodes gerepareerd kunnen worden. Door inzet van de blowpatcher kunnen in één werkgang deze diepe scheuren en/of gaten gevuld worden tot zelfs de selectieve oppervlaktebehandeling aan toe. Het eindresultaat mag zich dan ook zeker laten zien en lijkt dan ook veel op een plaatselijk aangebrachte slijtlaag.

 De nieuwe aanpak van PaveRent om boomwortelschades effectief aan te pakken valt onder een levensduur verlengende asfaltreparatie-/onderhoudsmethode!

 Kies voor levensduur verlenging, kies voor PaveRent.