PaveRent hét duurzame alternatief

‘Duurzaamheid’ is een veel gehoorde en gebruikte kreet in de hedendaagse (bouw-)wereld. Duurzaamheid gaat bij ons verder dan de eigen organisatie, omdat wij niet alleen naar onze eigen interne organisatie en diensten kijken, maar naar de gehele keten. Zo werken wij veel vanuit een digitale werkomgeving, beschikken over digitaal foldermateriaal en werken daarbij met state-of-the-art materieel. Ook strategische samenwerkingen met lokale partners en/of (onder-)aannemers zijn daarbij enorm van belang. Kortom: samenwerken loont!

Al onze producten en diensten hebben meerdere duurzaamheidsaspecten in zich. Duurzaamheid bij PaveRent uit zich onder meer in:

 • Snelle en effectieve wegdekreparaties, waaronder aanzienlijk minder tot geen verkeershinder;
 • Weinig tot geen mobilisatie van extra werklieden en materieel noodzakelijk, waardoor een aanzienlijke CO2-reductie op projectniveau;
 • Slechts beperkte verkeersafzettingen, conform CROW publ. 96A/B nodig;
 • Geen verspilling van materialen en/of restmaterialen te storten!
 • Laag geluid- en energieverbruik, waardoor minder hinder respectievelijk uitstoot;
 • Goede en veilige arbeidsomstandigheden, waardoor optimale kwaliteit geleverd kan worden;
 • Levensduur verlengende onderhoudsmethodes, waardoor geen onnodige verspilling van maatschappelijk kapitaal.

PaveRent is dé specialist in het uitvoeren van duurzame asfaltreparaties en levensduur verlengend asfaltonderhoud. Met onze unieke en innovatieve (asfalt-)onderhoudstechnieken zijn wij hét duurzaam alternatief voor conventionele wegonderhoudstechnieken!
Pak die kans en laten we de mogelijkheden binnen uw project samen gaan bekijken.
Klik dan hier snel verder voor meer informatie!

De Totaaloplossing van PaveRent

Opdrachtgevers hebben tegenwoordig steeds vaker te maken met krimpende budgetten voor wegonderhoud, terwijl onderhoud/schades aan wegen onverminderd door blijven gaan. Langdurig achterstallig onderhoud zal voor de toekomst een equivalent aan extra kosten betekenen, daar dan alleen nog grootschalige maatregelen effectief zullen zijn.

PaveRent kan met haar unieke en innovatieve reparatiemethoden en producten een TOTAALOPLOSSING aan haar opdrachtgevers/klanten aanbieden voor ‘levensduur verlengend asfaltonderhoud’. PaveRent maakt hierbij o.a. gebruik van haar unieke blowpatcher, koude scheur-injectie set en uiterst compacte asfaltspreidmachine. Door dit levensduur verlengend asfaltonderhoud periodiek en tijdig te doen vindt vanzelf een verschuiving plaats van adhoc reparatiewerk naar preventieve asfaltconservering!

Groot voordeel van deze aanpak is dat er grip op de langzame achteruitgang van het wegenareaal blijft, waarbij het onderhoudsbudget juist zo efficiënt en effectief mogelijk ingezet kan worden.

Voor duurzame wegdekreparaties, conservering en kostenbesparing, kies voor PaveRent!

herstel-velgschade-op-autoweg-PaveRent

Wie regelmatig op de weg zit, komt ze vaak genoeg tegen, zonder erbij stil te staan: ‘velgschades’. Velgschades zijn lange, dunne snedes in de rijrichting van de asfaltverhardingen, welke veelal veroorzaakt worden door klapbanden van vrachtauto’s. Zodra een vrachtautoband knapt, rijdt de vrachtauto meestal nog enkele honderden meters door op de velg om een veilige stopplek te vinden. In het geval een band van een trailer knapt, merkt de chauffeur soms helemaal niet dat er wat loos is. Dus rijdt hij dan soms onbewust door. Dit kan dan zelfs kilometers lange schades opleveren.

Tijdens een klapband snijdt de velg in het asfalt, doordat het gewicht nu niet meer door de band op het asfalt wordt overgedragen, maar slechts door een heel klein oppervlak (rand) van de velg wordt overgedragen. Deze belasting is dan zo hoog dat het asfalt hier kapot gaat. Door deze snedes die dan ontstaan wordt de levensduur van de asfaltverharding sterk aangetast, omdat er steeds meer steenverlies zal optreden door het verkeer. In toenemende mate kan dit ook gevolgen hebben voor de veiligheid en het rijcomfort, aangezien er steeds meer kans op ruitschades en/of plassen kunnen ontstaan. Dit laatst is met name voor motorrijders erg gevaarlijk. Reparatie van velgschade is vanuit veiligheidsoogpunt essentieel.

Vaak wordt te lang gewacht met reparatie van velgschade

Als wegbeheerders dus te lang wachten met repareren worden de schades alleen maar groter en neemt de omvang en daarmee ook de kosten van de te nemen herstelmaatregel alleen maar toe!
Wegbeheerders zullen dus tijdig over moeten gaan tot adequate acties, om ongevallen en/of schadeclaims te voorkomen.

De huidige aanpak tot op heden:
– zo lang mogelijk niets doen, totdat groot onderhoud noodzakelijk is;
– afwachten tot scheuren en/of vorstschades ontstaan en deze dan repareren door middel van voegvullen resp. koudasfalt.

De nieuwe aanpak voor reparatie van velgschade:

PaveRent heeft kennisgenomen van deze problematiek. Om onnodige kapitaalvernietiging, schadeclaims en veel hinder/overlast te voorkomen, heeft PaveRent een unieke en innovatieve reparatiemethode ontwikkeld om velgschades aan asfaltverhardingen op een effectieve en duurzame manier te repareren. Door inzet van de blowpatcher kunnen deze schades al rijdend met één machine in één werkgang uitgevoerd worden, waardoor hoge producties mogelijk zijn. Het verkeer kan vervolgens direct over de gerepareerde schades rijden. Dit is zeker handig in geval van kilometers lange velgschades.

Primeur voor de Provincie Gelderland

Provincie Gelderland heeft deze methode als eerste wegbeheerder in Nederland op succesvolle wijze toegepast op de N325, ook wel Pleijroute genoemd, te Arnhem. Door de enorm hoge verkeersintensiteit op deze weg (=hoogste van heel Gelderland!) zijn werkzaamheden slechts op beperkte wijze en tijdstippen mogelijk, waardoor snelheid en efficiëntie benodigd is. De Provincie Gelderland is bijzonder goed te spreken over de snelle uitvoering van deze methode en het eindresultaat van de reparaties.

De nieuwe aanpak van PaveRent om reparatie van velgschade effectief aan te pakken door middel van blowpatchen valt onder een levensduur verlengende asfaltreparatie-/onderhoudsmethode!

Kies voor levensduurverlenging, kies voor PaveRent.

De winter komt eraan en daarmee neemt de kans op gladheid, ongelukken, maar ook vorstschades aan asfaltverhardingen enorm toe. Gaten in het wegdek als gevolg van vorstschades leveren meteen een gevaar op voor alle weggebruikers. Wegbeheerders hebben altijd de taak dit soort schades direct en adequaat op te lossen.

Voorheen werd voor deze spoedreparaties vaak gebruik gemaakt van koud-asfalt. Op een later moment, veelal gedurende het voorjaar of zomer, werd dan pas de definitieve maatregel uitgevoerd door reparatie met warm asfalt (bijv. bakfrezen met inlagen). Door de nieuwe onderhoudstechniek, genaamd blowpatchen is spoedreparatie met koud-asfalt respectievelijk definitieve reparatie met warm asfalt overbodig. Met de blowpatcher van PaveRent worden o.a. vorstschades in één keer doeltreffend en langdurig gerepareerd op een zeer snelle, veilige, efficiënte, duurzame en bovenal ook voordelige wijze!

Blowpatchen is een zeer veelzijdige wegdekreparatie- / onderhoudstechniek, waarbij het gehele reparatieproces uit maximaal zes stappen bestaat, te weten:

1. Het schadeoppervlak voor-verwarmen met de wegdekverwarmer (voornamelijk bij vorst, sneeuw, ijs en waterplassen);

2. Het schadeoppervlak schoonblazen met lucht (onder hoge druk);

3. Het aanbrengen van een bitumenlaag in en rondom de schadeplek;

4. Schadeplek vullen met een mix van bitumen en split;

5. Het gerepareerde schadeoppervlak afdekken met split;

6. Verdichten van de gerepareerde schadeplek door middel van het patchvoertuig (alleen bij grote gaten).

Met de blowpatcher van PaveRent is het zelfs mogelijk om onder winterse omstandigheden op een snelle, veilige, efficiënte, duurzame en voordelige wijze definitieve reparaties uit te voeren in plaats van tijdelijke! Mede hierdoor vormt blowpatchen een niet te missen onderhouds- en reparatietechniek, welke gedurende het gehele jaar breed inzetbaar is, voor uw hele wegareaal.

PaveRent is dé specialist in het uitvoeren van reparaties en levensduur verlengend asfaltonderhoud door middel van blowpatchen. Indien u meer informatie wenst omtrent blowpatchen en haar ongeëvenaarde mogelijkheden neem dan vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier.

vorstschades repareren

asnaad-blowpatchen-paverent-IMG_4422

Belijning, of ook wel wegmarkeringen genoemd, zijn er in allerlei soorten en maten en dragen voor een groot deel bij aan de veiligheid van een weg. Ze geven niet alleen de plaats aan waar we moeten rijden, maar kunnen ons onder slechte weersomstandigheden of s’ nachts duidelijk laten zien waar de weg naar toe gaat, door het reflecterend vermogen van de wegmarkeringen. De laatste tijd zijn diverse trends waarneembaar, bijvoorbeeld het aanpassen van snelheden in buitengebieden. Voorheen waren veel wegen in het buitengebied 80km/h, echter tegenwoordig worden veel wegen aangemerkt als 60km/h-zone. Naast de diverse bebordingen moeten de wegen visueel aangepast worden om dit onderscheid duidelijker zichtbaar te maken. Veelal gebeurt dit door de as-streep te verwijderen en een tweetal kantstrepen opnieuw aan te brengen. De as-streep kan op een tweetal manieren verwijderd worden:

–          de-markeren van de belijning  (betekend kortweg: ‘de witte streep zwart verven’);

–          stralen van de belijning.

De-markeren heeft als nadeel dat de oude belijning gewoon blijft zitten en deze zwart geverfd wordt, waardoor dit, met name onder natte weersomstandigheden, verwarrend kan zijn. Door alle strepen kunnen weggebruikers dan soms niet goed zien wat nu hun plek op de weg moet zijn of wordt de weg als zeer smal ervaren. Veel wegbeheerders kiezen daarom ook voor het stralen van de belijning / wegmarkeringen.

Tijdens het stralen wordt de belijning en een flinterdun laagje asfalt verwijderd. Dit kun je makkelijk herkennen, doordat de straalmond (strook van ca. 20cm breed) zich aftekent op het asfalt en vaak wat lichter van kleur is. De eerste jaren is er vaak niets aan de hand, maar na een paar jaar word het gestraalde oppervlak veelal wat rafeliger, doordat de asfaltdeklaag hier door het stralen is aangetast. Naarmate de rafeling erger wordt kunnen snel scheuren of zelfs vorstschades ontstaan.

Wegbeheerders zullen dus tijdig over moeten gaan tot adequate acties, om ongevallen en schadeclaims te voorkomen.

De huidige aanpak tot op heden:

–          zo lang mogelijk niets doen, totdat groot onderhoud noodzakelijk is;

–          afwachten tot scheuren en/of vorstschades ontstaan en deze dan repareren door middel van voegvullen resp. koudasfalt.

De nieuwe aanpak:

 PaveRent heeft kennisgenomen van deze problematiek. Om onnodige kapitaalvernietiging, schadeclaims en veel hinder/overlast te voorkomen, heeft PaveRent een unieke en innovatieve reparatiemethode ontwikkeld om schades aan gestraalde wegmarkeringen op een effectieve en duurzame manier te repareren. De methode bestaat uit het aanbrengen van selectieve oppervlaktebehandelingen door middel van blowpatchen. Door inzet van de blowpatcher kunnen deze schades al rijdend met één machine in één werkgang uitgevoerd worden, waardoor hoge producties mogelijk zijn.

Gemeente Hof van Twente heeft deze methode als eerste gemeente/wegbeheerder in Nederland op succesvolle wijze toegepast op diverse plaatsen binnen haar gemeente. De gemeente is bijzonder goed te spreken over de snelle uitvoering van deze methode en het eindresultaat van de reparaties.

De nieuwe aanpak van PaveRent om schades aan gestraalde belijning / wegmarkeringen effectief aan te pakken valt onder een levensduur verlengende asfaltreparatie-/onderhoudsmethode!

Kies voor levensduur verlenging, kies voor PaveRent.

Bomen zijn er in allerlei soorten en maten en vormen een enorme verrijking van ons vlakke landje, maar er is ook een keerzijde. Bomen groeien snel en staan vaak dicht langs onze wegen. Op zich geen probleem, maar vaak is het wortelpakket net zo omvangrijk als de boomkruin! Dit betekent in veel gevallen dat boomwortels ook in de funderingsconstructie van wegen doordringen (de zogenaamde “boomwortelschades”), met als gevolg:

          vermindering rest levensduur van de wegconstructie;

          gevaar voor fietsers en motorrijders.

Wegbeheerders zullen direct over moeten gaan tot adequate acties, om ongevallen en schadeclaims te voorkomen.

De huidige aanpak tot op heden:

          doorfrezen of kapot trekken van de wortels net naast de weg. Dit kan problemen opleveren met de stabiliteit van de boom.

          het vervangen van de funderingsconstructie met een grof funderingsmateriaal ter plaatse van de boomwortelschade. Door het grove materiaal kunnen de wortels vervolgens niet meer door de funderingsconstructie van de weg groeien.

          het kappen van de boom.

 De nieuwe aanpak:

PaveRent heeft kennisgenomen van deze problematiek. Om onnodige kapitaalvernietiging en het onnodige kappen van bomen te voorkomen, heeft PaveRent een unieke en innovatieve reparatiemethode ontwikkeld om boomwortelschades op een effectieve en duurzame manier te repareren. De methode bestaat uit een combinatie van vlak-frezen en blowpatchen. Gemeente Oude IJsselstreek heeft deze methode als eerste gemeente/wegbeheerder in Nederland op succesvolle wijze toegepast op diverse plaatsen binnen haar gemeente. De gemeente is bijzonder goed te spreken over de snelle uitvoering van deze methode en het eindresultaat van de reparaties.

 Door het vlak-frezen van de opgedrukte asfaltruggen ontstaan bijna altijd diepe scheuren en/of gaten, welke niet of nauwelijks adequaat met de gangbare reparatiemethodes gerepareerd kunnen worden. Door inzet van de blowpatcher kunnen in één werkgang deze diepe scheuren en/of gaten gevuld worden tot zelfs de selectieve oppervlaktebehandeling aan toe. Het eindresultaat mag zich dan ook zeker laten zien en lijkt dan ook veel op een plaatselijk aangebrachte slijtlaag.

 De nieuwe aanpak van PaveRent om boomwortelschades effectief aan te pakken valt onder een levensduur verlengende asfaltreparatie-/onderhoudsmethode!

 Kies voor levensduur verlenging, kies voor PaveRent.

De voordelen van blowpatchen zijn legio. Dit is de reparatiemethode om schades aan asfaltwegen te repareren.  Met name de winterdag ervaren vele honderden automobilisten de ellende, hinder en ergernis van schades aan asfaltwegen. Naast materiële schade gaat dit ook helaas gepaard met vele kilometers files!  Maar vanaf nu kan dat verleden tijd zijn!

PaveRent is dé specialist in het uitvoeren van asfaltreparaties door middel van blowpatchen.  Met behulp van een zogenaamde ‘Patch-matic’ machine kunnen wij schades aan het wegdek op een slimme, snelle, zeer efficiënte en veilige wijze repareren.

De voordelen van blowpatchen op het gebied van wegdekreparaties ten opzichte van conventionele onderhoudstechnieken:

 • Weinig verkeershinder en het wegdek kan na reparatie gelijk weer gebruikt worden!;
 • Reparatiewerkzaamheden kunnen gedurende het gehele jaar worden uitgevoerd, dus zelfs in de winter toepasbaar!
 • Nauwelijks verkeersafzettingen conform CROW publ. 96A/B nodig;
 • Geen verspilling van materialen en/of restmaterialen te storten;
 • Kostenreductie van ca. 50-60% ten opzichte van reguliere onderhoudsmethoden!
 • Veel minder transportkilometers, waardoor enorme CO2-reductie;
 • Meer veiligheid voor personeel én weggebruikers!
 • meerdere wegdekschades zijn met één en dezelfde machine in één werkgang te repareren;
 • Een levensduurverlenging van 2 tot 5 jaar is mogelijk!

Bent u nieuwsgierig geworden naar de voordelen van blowpatchen voor uw wegonderhoudsvraagstuk?

Klik dan snel hier voor meer informatie!

 

vorstschades-repareren-paverent

Vorstschades repareren kan vele malen duurzamer door middel van blowpatchen. Gaten in het wegdek als gevolg van vorstschades leveren meteen een gevaar op voor alle weggebruikers. Wegbeheerders hebben altijd de taak dit soort schades direct en adequaat op te lossen.

Voorheen werd voor de spoedreparatie vaak gebruik gemaakt van koud-asfalt. Op een later moment werd dan de definitieve maatregel uitgevoerd door reparatie met warm asfalt. Door de nieuwe onderhoudstechniek, genaamd ‘blow-patchen is spoedreparatie met koud-asfalt respectievelijk definitieve reparatie met warm asfalt overbodig. Met blowpatchen worden o.a. vorstschades in één keer doeltreffend en langdurig gerepareerd op een zeer efficiënte, duurzame en voordelige wijze!

Vorstschades repareren in 6 stappen

Blowpatchen is een zeer veelzijdige wegdekreparatietechniek, waarbij het gehele reparatieproces maar uit een zestal stappen bestaat. Het repareren van een wegdekbeschadiging is te verdelen in de volgende stappen:

 1. Het schadeoppervlak voorverwarmen met de wegdekverwarmer (voornamelijk bij vorst, sneeuw, ijs en waterplassen);
 2. Het schadeoppervlak schoonblazen met lucht (onder hoge druk);
 3. Het aanbrengen van een bitumenlaag in en rondom de schadeplek;
 4. Schadeplek vullen met een mix van bitumen en split (alleen bij grote gaten);
 5. Het gerepareerde schadeoppervlak afdekken met split;
 6. Verdichten van de gerepareerde schadeplek door middel van het patchvoertuig (alleen bij grote gaten).

Repareren in de winter vormt geen enkel probleem

Door de zogenaamde winteruitvoering is het zelfs mogelijk om onder winterse omstandigheden op een veilige, efficiënte en arbo-vriendelijke manier definitieve reparaties uit te voeren in plaats van tijdelijke! Vorstschades repareren door middel van blowpatchen is dus ook veel kostenefficiënter en veroorzaakt minder overlast. Mede hierdoor vormt blowpatchen de niet te missen onderhouds- en reparatietechniek, welke gedurende het gehele jaar breed inzet is, voor uw hele wegareaal.

PaveRent is uw specialist in het uitvoeren van reparaties en levensduur verlengend asfaltonderhoud door middel van blowpatchen.

Blowpatchen is de toekomst in wegdekreparatie! Blowpatchen is hét duurzame en economische alternatief voor veel traditionele wegdekreparaties. Opdrachtgevers hebben tegenwoordig steeds vaker te maken met krimpende budgetten voor wegonderhoud, terwijl onderhoud/schades aan wegen onverminderd door blijven gaan. Langdurig achterstallig onderhoud zal voor de toekomst een equivalent aan extra kosten betekenen, daar dan alleen nog grootschalige maatregelen effectief zullen zijn.

Door de innovatieve en zeer efficiënte werkwijze is PaveRent in staat door middel van de blowpatchmethode een kostenreductie van ca. 50-60% mogelijk te maken ten opzichte van de huidige meeste toegepaste reguliere onderhoudstechnieken in Nederland. Blowpatchen is de toekomst voor opdrachtgevers die verstandig met hun budgetten omgaan.

Blowpatchen is een zeer veelzijdige wegdekreparatietechniek waarbij wij vorstschades, gaten/potholesscheurenrafeling en craquelé met één en dezelfde machine in één werkgang voor u kunnen repareren.

Kies voor duurzame wegdekreparatie en kostenbesparing, kies voor PaveRent!