De winter komt eraan en daarmee neemt de kans op gladheid, ongelukken, maar ook vorstschades aan asfaltverhardingen enorm toe. Gaten in het wegdek als gevolg van vorstschades leveren meteen een gevaar op voor alle weggebruikers. Wegbeheerders hebben altijd de taak dit soort schades direct en adequaat op te lossen.

Voorheen werd voor deze spoedreparaties vaak gebruik gemaakt van koud-asfalt. Op een later moment, veelal gedurende het voorjaar of zomer, werd dan pas de definitieve maatregel uitgevoerd door reparatie met warm asfalt (bijv. bakfrezen met inlagen). Door de nieuwe onderhoudstechniek, genaamd blowpatchen is spoedreparatie met koud-asfalt respectievelijk definitieve reparatie met warm asfalt overbodig. Met de blowpatcher van PaveRent worden o.a. vorstschades in één keer doeltreffend en langdurig gerepareerd op een zeer snelle, veilige, efficiënte, duurzame en bovenal ook voordelige wijze!

Blowpatchen is een zeer veelzijdige wegdekreparatie- / onderhoudstechniek, waarbij het gehele reparatieproces uit maximaal zes stappen bestaat, te weten:

1. Het schadeoppervlak voor-verwarmen met de wegdekverwarmer (voornamelijk bij vorst, sneeuw, ijs en waterplassen);

2. Het schadeoppervlak schoonblazen met lucht (onder hoge druk);

3. Het aanbrengen van een bitumenlaag in en rondom de schadeplek;

4. Schadeplek vullen met een mix van bitumen en split;

5. Het gerepareerde schadeoppervlak afdekken met split;

6. Verdichten van de gerepareerde schadeplek door middel van het patchvoertuig (alleen bij grote gaten).

Met de blowpatcher van PaveRent is het zelfs mogelijk om onder winterse omstandigheden op een snelle, veilige, efficiënte, duurzame en voordelige wijze definitieve reparaties uit te voeren in plaats van tijdelijke! Mede hierdoor vormt blowpatchen een niet te missen onderhouds- en reparatietechniek, welke gedurende het gehele jaar breed inzetbaar is, voor uw hele wegareaal.

PaveRent is dé specialist in het uitvoeren van reparaties en levensduur verlengend asfaltonderhoud door middel van blowpatchen. Indien u meer informatie wenst omtrent blowpatchen en haar ongeëvenaarde mogelijkheden neem dan vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier.

vorstschades repareren

asnaad-blowpatchen-paverent-IMG_4422

Belijning, of ook wel wegmarkeringen genoemd, zijn er in allerlei soorten en maten en dragen voor een groot deel bij aan de veiligheid van een weg. Ze geven niet alleen de plaats aan waar we moeten rijden, maar kunnen ons onder slechte weersomstandigheden of s’ nachts duidelijk laten zien waar de weg naar toe gaat, door het reflecterend vermogen van de wegmarkeringen. De laatste tijd zijn diverse trends waarneembaar, bijvoorbeeld het aanpassen van snelheden in buitengebieden. Voorheen waren veel wegen in het buitengebied 80km/h, echter tegenwoordig worden veel wegen aangemerkt als 60km/h-zone. Naast de diverse bebordingen moeten de wegen visueel aangepast worden om dit onderscheid duidelijker zichtbaar te maken. Veelal gebeurt dit door de as-streep te verwijderen en een tweetal kantstrepen opnieuw aan te brengen. De as-streep kan op een tweetal manieren verwijderd worden:

–          de-markeren van de belijning  (betekend kortweg: ‘de witte streep zwart verven’);

–          stralen van de belijning.

De-markeren heeft als nadeel dat de oude belijning gewoon blijft zitten en deze zwart geverfd wordt, waardoor dit, met name onder natte weersomstandigheden, verwarrend kan zijn. Door alle strepen kunnen weggebruikers dan soms niet goed zien wat nu hun plek op de weg moet zijn of wordt de weg als zeer smal ervaren. Veel wegbeheerders kiezen daarom ook voor het stralen van de belijning / wegmarkeringen.

Tijdens het stralen wordt de belijning en een flinterdun laagje asfalt verwijderd. Dit kun je makkelijk herkennen, doordat de straalmond (strook van ca. 20cm breed) zich aftekent op het asfalt en vaak wat lichter van kleur is. De eerste jaren is er vaak niets aan de hand, maar na een paar jaar word het gestraalde oppervlak veelal wat rafeliger, doordat de asfaltdeklaag hier door het stralen is aangetast. Naarmate de rafeling erger wordt kunnen snel scheuren of zelfs vorstschades ontstaan.

Wegbeheerders zullen dus tijdig over moeten gaan tot adequate acties, om ongevallen en schadeclaims te voorkomen.

De huidige aanpak tot op heden:

–          zo lang mogelijk niets doen, totdat groot onderhoud noodzakelijk is;

–          afwachten tot scheuren en/of vorstschades ontstaan en deze dan repareren door middel van voegvullen resp. koudasfalt.

De nieuwe aanpak:

 PaveRent heeft kennisgenomen van deze problematiek. Om onnodige kapitaalvernietiging, schadeclaims en veel hinder/overlast te voorkomen, heeft PaveRent een unieke en innovatieve reparatiemethode ontwikkeld om schades aan gestraalde wegmarkeringen op een effectieve en duurzame manier te repareren. De methode bestaat uit het aanbrengen van selectieve oppervlaktebehandelingen door middel van blowpatchen. Door inzet van de blowpatcher kunnen deze schades al rijdend met één machine in één werkgang uitgevoerd worden, waardoor hoge producties mogelijk zijn.

Gemeente Hof van Twente heeft deze methode als eerste gemeente/wegbeheerder in Nederland op succesvolle wijze toegepast op diverse plaatsen binnen haar gemeente. De gemeente is bijzonder goed te spreken over de snelle uitvoering van deze methode en het eindresultaat van de reparaties.

De nieuwe aanpak van PaveRent om schades aan gestraalde belijning / wegmarkeringen effectief aan te pakken valt onder een levensduur verlengende asfaltreparatie-/onderhoudsmethode!

Kies voor levensduur verlenging, kies voor PaveRent.

De voordelen van blowpatchen zijn legio. Dit is de reparatiemethode om schades aan asfaltwegen te repareren.  Met name de winterdag ervaren vele honderden automobilisten de ellende, hinder en ergernis van schades aan asfaltwegen. Naast materiële schade gaat dit ook helaas gepaard met vele kilometers files!  Maar vanaf nu kan dat verleden tijd zijn!

PaveRent is dé specialist in het uitvoeren van asfaltreparaties door middel van blowpatchen.  Met behulp van een zogenaamde ‘Patch-matic’ machine kunnen wij schades aan het wegdek op een slimme, snelle, zeer efficiënte en veilige wijze repareren.

De voordelen van blowpatchen op het gebied van wegdekreparaties ten opzichte van conventionele onderhoudstechnieken:

 • Weinig verkeershinder en het wegdek kan na reparatie gelijk weer gebruikt worden!;
 • Reparatiewerkzaamheden kunnen gedurende het gehele jaar worden uitgevoerd, dus zelfs in de winter toepasbaar!
 • Nauwelijks verkeersafzettingen conform CROW publ. 96A/B nodig;
 • Geen verspilling van materialen en/of restmaterialen te storten;
 • Kostenreductie van ca. 50-60% ten opzichte van reguliere onderhoudsmethoden!
 • Veel minder transportkilometers, waardoor enorme CO2-reductie;
 • Meer veiligheid voor personeel én weggebruikers!
 • meerdere wegdekschades zijn met één en dezelfde machine in één werkgang te repareren;
 • Een levensduurverlenging van 2 tot 5 jaar is mogelijk!

Bent u nieuwsgierig geworden naar de voordelen van blowpatchen voor uw wegonderhoudsvraagstuk?

Klik dan snel hier voor meer informatie!

 

vorstschades-repareren-paverent

Vorstschades repareren kan vele malen duurzamer door middel van blowpatchen. Gaten in het wegdek als gevolg van vorstschades leveren meteen een gevaar op voor alle weggebruikers. Wegbeheerders hebben altijd de taak dit soort schades direct en adequaat op te lossen.

Voorheen werd voor de spoedreparatie vaak gebruik gemaakt van koud-asfalt. Op een later moment werd dan de definitieve maatregel uitgevoerd door reparatie met warm asfalt. Door de nieuwe onderhoudstechniek, genaamd ‘blow-patchen is spoedreparatie met koud-asfalt respectievelijk definitieve reparatie met warm asfalt overbodig. Met blowpatchen worden o.a. vorstschades in één keer doeltreffend en langdurig gerepareerd op een zeer efficiënte, duurzame en voordelige wijze!

Vorstschades repareren in 6 stappen

Blowpatchen is een zeer veelzijdige wegdekreparatietechniek, waarbij het gehele reparatieproces maar uit een zestal stappen bestaat. Het repareren van een wegdekbeschadiging is te verdelen in de volgende stappen:

 1. Het schadeoppervlak voorverwarmen met de wegdekverwarmer (voornamelijk bij vorst, sneeuw, ijs en waterplassen);
 2. Het schadeoppervlak schoonblazen met lucht (onder hoge druk);
 3. Het aanbrengen van een bitumenlaag in en rondom de schadeplek;
 4. Schadeplek vullen met een mix van bitumen en split (alleen bij grote gaten);
 5. Het gerepareerde schadeoppervlak afdekken met split;
 6. Verdichten van de gerepareerde schadeplek door middel van het patchvoertuig (alleen bij grote gaten).

Repareren in de winter vormt geen enkel probleem

Door de zogenaamde winteruitvoering is het zelfs mogelijk om onder winterse omstandigheden op een veilige, efficiënte en arbo-vriendelijke manier definitieve reparaties uit te voeren in plaats van tijdelijke! Vorstschades repareren door middel van blowpatchen is dus ook veel kostenefficiënter en veroorzaakt minder overlast. Mede hierdoor vormt blowpatchen de niet te missen onderhouds- en reparatietechniek, welke gedurende het gehele jaar breed inzet is, voor uw hele wegareaal.

PaveRent is uw specialist in het uitvoeren van reparaties en levensduur verlengend asfaltonderhoud door middel van blowpatchen.

Blowpatchen is de toekomst in wegdekreparatie! Blowpatchen is hét duurzame en economische alternatief voor veel traditionele wegdekreparaties. Opdrachtgevers hebben tegenwoordig steeds vaker te maken met krimpende budgetten voor wegonderhoud, terwijl onderhoud/schades aan wegen onverminderd door blijven gaan. Langdurig achterstallig onderhoud zal voor de toekomst een equivalent aan extra kosten betekenen, daar dan alleen nog grootschalige maatregelen effectief zullen zijn.

Door de innovatieve en zeer efficiënte werkwijze is PaveRent in staat door middel van de blowpatchmethode een kostenreductie van ca. 50-60% mogelijk te maken ten opzichte van de huidige meeste toegepaste reguliere onderhoudstechnieken in Nederland. Blowpatchen is de toekomst voor opdrachtgevers die verstandig met hun budgetten omgaan.

Blowpatchen is een zeer veelzijdige wegdekreparatietechniek waarbij wij vorstschades, gaten/potholesscheurenrafeling en craquelé met één en dezelfde machine in één werkgang voor u kunnen repareren.

Kies voor duurzame wegdekreparatie en kostenbesparing, kies voor PaveRent!