Craquelé is een ‘mozaïek’ van al dan niet met elkaar verbondenlengte- en dwarsscheuren. Dit schadebeeld ontstaat in de regel aan het einde van de structurele levensduur van een asfaltverharding.

Zodra craquelé zich met name in de buitenste 0,25 m van te smalle wegen of verbredingsconstructies bevindt, dan word dit ook wel ‘randschade’ genoemd.

 • Ernstige craquelé

 • Lichte craquelé

Oorzaken van craquelé

 • Verkeersbelasting in combinatie met constructieopbouw
 • Verouderde asfaltlagen
 • Ongunstige aanlegcondities
 • Losliggende asfaltlagen (kan ook bij dikke asfaltconstructies voorkomen)
 • Te smalle verhardingen
 • Opdooi in de winterperiode

Gevolgen van craquelé

 • Minder vlakheid, minder stroefheid en minder comfort voor de weggebruikers
 • Losliggende delen zullen hoogstwaarschijnlijk tot autoschades leiden
 • Meer geluidshinder en uiteindelijk het volledig kapot gaan van de asfaltconstructie

Onderhoudsmaatregelen voor het herstellen

De onderhoudsmaatregelen zijn sterk afhankelijk van de ernst en omvang van het schadebeeld. Hierbij kunnen de volgende onderhoudsmaatregelen getroffen worden:

Beginnende craquelé

Traditioneel wordt beginnende craquelé vaak gerepareerd door middel van bakfrezen. Vervolgens het totale wegvak geconserveerd met een oppervlakbehandeling.

Een kostengunstiger alternatief is selectieve oppervlakbehandeling door middel van blowpatchen. Dit leidt tot minder nutteloos materiaalverbruik, snellere reparatie, kostenbesparing en een betere aansluiting op de overige ‘gezonde’ verharding.

Ernstige vormen van craquelé

Men heeft  de keuze uit de onderstaande maatregelen:

 • Bakfrezen en inlage (eventueel met wapening)
 • Overlaging
 • Gehele of gedeeltelijke reconstructie

Bij ‘overlagen’ moet op die locaties waar craquelé voorkomt eerst een reparatie uitgevoerd worden, in de vorm van bakfrezen, blow-patchen of scheurvullen, voordat er een nieuwe asfaltlaag aangebracht kan worden.

Belangrijk is om beginnende en incidentele craquelé vakkundig en tijdig te repareren. Conserveren of reparatie met een ‘blowpatcher’ is hierbij een kostenbesparende onderhoudstechniek, vanwege het duurzame en efficiënte karakter.