De Totaaloplossing van PaveRent

Opdrachtgevers hebben tegenwoordig steeds vaker te maken met krimpende budgetten voor wegonderhoud, terwijl onderhoud/schades aan wegen onverminderd door blijven gaan. Langdurig achterstallig onderhoud zal voor de toekomst een equivalent aan extra kosten betekenen, daar dan alleen nog grootschalige maatregelen effectief zullen zijn.

PaveRent kan met haar unieke en innovatieve reparatiemethoden en producten een TOTAALOPLOSSING aan haar opdrachtgevers/klanten aanbieden voor ‘levensduur verlengend asfaltonderhoud’. PaveRent maakt hierbij o.a. gebruik van haar unieke blowpatcher, koude scheur-injectie set en uiterst compacte asfaltspreidmachine. Door dit levensduur verlengend asfaltonderhoud periodiek en tijdig te doen vindt vanzelf een verschuiving plaats van adhoc reparatiewerk naar preventieve asfaltconservering!

Groot voordeel van deze aanpak is dat er grip op de langzame achteruitgang van het wegenareaal blijft, waarbij het onderhoudsbudget juist zo efficiënt en effectief mogelijk ingezet kan worden.

Voor duurzame wegdekreparaties, conservering en kostenbesparing, kies voor PaveRent!