Duurzaamheid gaat bij ons verder dan de eigen organisatie omdat wij niet alleen naar onze eigen interne organisatie en diensten kijken, maar naar de gehele keten. Zo werken wij veel vanuit een digitale werkomgeving, beschikken over digitaal foldermateriaal en werken met state-of-the-art materieel. Alle producten en diensten hebben daarnaast meerdere duurzaamheidsaspecten in zich.

Duurzaamheid bij blowpatchen uit zich onder meer in:

  • Snelle en effectieve wegdekreparatie, waardoor aanzienlijk minder tot geen verkeershinder
  • Geen mobilisatie van extra werklieden en materieel noodzakelijk, waardoor een aanzienlijke CO2-reductie op projectniveau
  • Slechts beperkte verkeersafzettingen, conform CROW publ. 96A/B nodig
  • Geen verspilling van materialen en/of restmateriaal te storten
  • Laag geluid- en energieverbruik, waardoor minder hinder respectievelijk uitstoot
  • Goede en veilige arbeidsomstandigheden, waardoor optimale kwaliteit geleverd kan worden
  • Minder productie van afval en juist meer hergebruik van materiaal. Recycling van overtollig veegsplit is veelal mogelijk
  • Levensduur verlengende onderhoudsmethode, waardoor geen onnodige verspilling van maatschappelijk kapitaal.

Om de duurzaamheid van ‘blow-patchen’ extra te onderstrepen heeft PaveRent een CO2-Carbon footprint opgesteld van deze onderhouds-/reparatietechniek.