Naast duurzaamheid is Maatschappelijk verantwoord Ondernemen (MvO) ook goed geborgd in de organisatie van PaveRent, door onder andere zoveel mogelijk conform de eisen van ‘Bewuste Bouwers’ te werken. Hierdoor is er een optimale borging van de aspecten Bewust, Veilig, Milieu, Verzorgd en Sociaal.

Duurzaam inkopen en produceren spelen hierin ook  een belangrijke rol, waarbij wij zoveel mogelijk gebruik maken van lokale partners en bronnen. Om uiteindelijk een goede balans te vinden tussen ‘People, Planet en Profit’ (MvO) is samenwerking met strategische partners, opdrachtgevers en medewerkers in de gehele keten onontbeerlijk. Wij dragen dit uit en stimuleren dit ook actief richting onze partners.