PaveRent en de uitdagingen van The Global Goals

PaveRent wil de wereld graag een stukje mooier en duurzamer maken middels The Global Goals! Door vanuit deze gedachte te ondernemen, geven wij niet alleen onszelf maar ook de generaties na ons de kans op een betere en gezondere toekomst.

Vanuit de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) heeft PaveRent de focus gelegd op drie hoofddoelen, te weten:

Hoofddoel 1 – SDG 3 Goede gezondheid en welzijn.
PaveRent heeft een bewuste keuze gemaakt om zoveel mogelijk natuurlijke of biobased asfaltreparatie diensten en producten te voeren, waarbij de verwerking zo veilig en gezond mogelijk plaatsvind. Met deze keuze draagt PaveRent haar steentje bij aan een groenere toekomst!

Hoofddoel 2 – SDG 9 Industrie, innovatie en infrastructuur.
Door een goede infrastructuur is het makkelijker om andere doelen te bereiken en gaat de levenskwaliteit omhoog. Om dit te bereiken is technologische vooruitgang nodig. Zonder technologie en innovatie zal er geen industrialisatie komen en zonder industrialisatie komt er geen ontwikkeling. PaveRent besteed daarom veel tijd en aandacht aan het ontwikkelen en optimaliseren van nieuwe en/of bestaande wegonderhoudstechnieken, welke tevens duurzamer en/of circulair zijn!

Hoofddoel 3 – SDG 13 Klimaatactie.
Iedereen praat veel over duurzaamheid, energiebesparing en zaken die anders zouden moeten, maar spreken is toch echt iets anders dan het daadwerkelijk ‘doen’. Je moet gewoon beginnen en iets in gang zetten! PaveRent probeert middels haar unieke en innovatieve (asfalt-)onderhoudstechnieken, waaronder blowpatchen, koude scheurinjectie en bijvoorbeeld haar klimaat adaptieve half-verhardingen, de infrasector een stuk duurzamer te maken in beheer en onderhoud van de infrastructuur.

Om de impact van deze drie hoofddoelen te vergroten, heeft PaveRent enkele strategische samenwerkingen met lokale partners en/of (onder-)aannemers, want ‘alleen ben je sneller, maar samen kom je verder’!
Laten we samenwerken! Kies voor PaveRent!