asnaad-blowpatchen-paverent-IMG_4422

Belijning, of ook wel wegmarkeringen genoemd, zijn er in allerlei soorten en maten en dragen voor een groot deel bij aan de veiligheid van een weg. Ze geven niet alleen de plaats aan waar we moeten rijden, maar kunnen ons onder slechte weersomstandigheden of s’ nachts duidelijk laten zien waar de weg naar toe gaat, door het reflecterend vermogen van de wegmarkeringen. De laatste tijd zijn diverse trends waarneembaar, bijvoorbeeld het aanpassen van snelheden in buitengebieden. Voorheen waren veel wegen in het buitengebied 80km/h, echter tegenwoordig worden veel wegen aangemerkt als 60km/h-zone. Naast de diverse bebordingen moeten de wegen visueel aangepast worden om dit onderscheid duidelijker zichtbaar te maken. Veelal gebeurt dit door de as-streep te verwijderen en een tweetal kantstrepen opnieuw aan te brengen. De as-streep kan op een tweetal manieren verwijderd worden:

–          de-markeren van de belijning  (betekend kortweg: ‘de witte streep zwart verven’);

–          stralen van de belijning.

De-markeren heeft als nadeel dat de oude belijning gewoon blijft zitten en deze zwart geverfd wordt, waardoor dit, met name onder natte weersomstandigheden, verwarrend kan zijn. Door alle strepen kunnen weggebruikers dan soms niet goed zien wat nu hun plek op de weg moet zijn of wordt de weg als zeer smal ervaren. Veel wegbeheerders kiezen daarom ook voor het stralen van de belijning / wegmarkeringen.

Tijdens het stralen wordt de belijning en een flinterdun laagje asfalt verwijderd. Dit kun je makkelijk herkennen, doordat de straalmond (strook van ca. 20cm breed) zich aftekent op het asfalt en vaak wat lichter van kleur is. De eerste jaren is er vaak niets aan de hand, maar na een paar jaar word het gestraalde oppervlak veelal wat rafeliger, doordat de asfaltdeklaag hier door het stralen is aangetast. Naarmate de rafeling erger wordt kunnen snel scheuren of zelfs vorstschades ontstaan.

Wegbeheerders zullen dus tijdig over moeten gaan tot adequate acties, om ongevallen en schadeclaims te voorkomen.

De huidige aanpak tot op heden:

–          zo lang mogelijk niets doen, totdat groot onderhoud noodzakelijk is;

–          afwachten tot scheuren en/of vorstschades ontstaan en deze dan repareren door middel van voegvullen resp. koudasfalt.

De nieuwe aanpak:

 PaveRent heeft kennisgenomen van deze problematiek. Om onnodige kapitaalvernietiging, schadeclaims en veel hinder/overlast te voorkomen, heeft PaveRent een unieke en innovatieve reparatiemethode ontwikkeld om schades aan gestraalde wegmarkeringen op een effectieve en duurzame manier te repareren. De methode bestaat uit het aanbrengen van selectieve oppervlaktebehandelingen door middel van blowpatchen. Door inzet van de blowpatcher kunnen deze schades al rijdend met één machine in één werkgang uitgevoerd worden, waardoor hoge producties mogelijk zijn.

Gemeente Hof van Twente heeft deze methode als eerste gemeente/wegbeheerder in Nederland op succesvolle wijze toegepast op diverse plaatsen binnen haar gemeente. De gemeente is bijzonder goed te spreken over de snelle uitvoering van deze methode en het eindresultaat van de reparaties.

De nieuwe aanpak van PaveRent om schades aan gestraalde belijning / wegmarkeringen effectief aan te pakken valt onder een levensduur verlengende asfaltreparatie-/onderhoudsmethode!

Kies voor levensduur verlenging, kies voor PaveRent.