Als de hechting tussen bitumen en steen/mineraal minder wordt, ontstaat er steenverlies aan het wegdekoppervlak. Het wegdek krijgt hierdoor een ‘pokdalig’ uiterlijk en dit wordt ook wel rafeling genoemd.

Veel schades aan  asfaltverhardingen beginnen door een lichte vorm van rafeling. Als er niets conserverends/preventiefs aan gedaan wordt, dan zullen ze vervolgens door kunnen groeien tot gaten of zelfs erger tot craquelé gaan leiden.

Oorzaken van rafeling

 • Verkeersbelasting
 • Aanzetten van asfaltstroken of freesbakken
 • Weggedeeltes die vaak lang nat blijven
 • Veroudering van het bindmiddel

Rafeling kan op verschillende plekken en verhardingstypen voorkomen. Zo kan rafeling bij een oppervlakbehandeling leiden tot kale plekken in het steenrijke wegoppervlak, terwijl bij asfaltverhardingen dan zelfs gaten kunnen ontstaan door steenverlies. Plotselinge extreme rafeling, waarbij gaten ontstaan, zijn het meest duidelijke en vaakst voorkomende schadebeeld.

Gevolgen van rafeling

De gevolgen van rafeling van het wegdek zijn:

 • Minder vlakheid in het spoor daar waar het verkeer rijdt
 • Minder stroefheid (van bijvoorbeeld oude oppervlakbehandelingen)
 • Minder comfort voor de weggebruikers
 • Meer geluidshinder voor weggebruikers en omgeving

Onderhoudsmaatregelen voor het herstellen van rafeling

Rafeling van het wegdek kan door middel van de volgende onderhoudstechnieken verholpen worden:

 • Aanbrengen van een nieuwe oppervlakbehandeling (slijtlaag)
 • Aanbrengen van een Emulsie Asfalt Beton (EAB)
 • Een combinatie van een oppervlaktebehandeling en EAB
 • Selectieve oppervlaktebehandeling middels de ‘blow-patcher’.

Een selectieve oppervlaktebehandeling door middel van blowpatchen heeft vele voordelen. Zo  is er minder nutteloos materiaalverbruik, kunnen reparaties sneller worden uitgevoerd en is er betere aansluiting op de overige ‘gezonde’ verharding. Daarnaast kan er ook nog op kosten worden bespaard.