herstel-velgschade-op-autoweg-PaveRent

Wie regelmatig op de weg zit, komt ze vaak genoeg tegen, zonder erbij stil te staan: ‘velgschades’. Velgschades zijn lange, dunne snedes in de rijrichting van de asfaltverhardingen, welke veelal veroorzaakt worden door klapbanden van vrachtauto’s. Zodra een vrachtautoband knapt, rijdt de vrachtauto meestal nog enkele honderden meters door op de velg om een veilige stopplek te vinden. In het geval een band van een trailer knapt, merkt de chauffeur soms helemaal niet dat er wat loos is. Dus rijdt hij dan soms onbewust door. Dit kan dan zelfs kilometers lange schades opleveren.

Tijdens een klapband snijdt de velg in het asfalt, doordat het gewicht nu niet meer door de band op het asfalt wordt overgedragen, maar slechts door een heel klein oppervlak (rand) van de velg wordt overgedragen. Deze belasting is dan zo hoog dat het asfalt hier kapot gaat. Door deze snedes die dan ontstaan wordt de levensduur van de asfaltverharding sterk aangetast, omdat er steeds meer steenverlies zal optreden door het verkeer. In toenemende mate kan dit ook gevolgen hebben voor de veiligheid en het rijcomfort, aangezien er steeds meer kans op ruitschades en/of plassen kunnen ontstaan. Dit laatst is met name voor motorrijders erg gevaarlijk. Reparatie van velgschade is vanuit veiligheidsoogpunt essentieel.

Vaak wordt te lang gewacht met reparatie van velgschade

Als wegbeheerders dus te lang wachten met repareren worden de schades alleen maar groter en neemt de omvang en daarmee ook de kosten van de te nemen herstelmaatregel alleen maar toe!
Wegbeheerders zullen dus tijdig over moeten gaan tot adequate acties, om ongevallen en/of schadeclaims te voorkomen.

De huidige aanpak tot op heden:
– zo lang mogelijk niets doen, totdat groot onderhoud noodzakelijk is;
– afwachten tot scheuren en/of vorstschades ontstaan en deze dan repareren door middel van voegvullen resp. koudasfalt.

De nieuwe aanpak voor reparatie van velgschade:

PaveRent heeft kennisgenomen van deze problematiek. Om onnodige kapitaalvernietiging, schadeclaims en veel hinder/overlast te voorkomen, heeft PaveRent een unieke en innovatieve reparatiemethode ontwikkeld om velgschades aan asfaltverhardingen op een effectieve en duurzame manier te repareren. Door inzet van de blowpatcher kunnen deze schades al rijdend met één machine in één werkgang uitgevoerd worden, waardoor hoge producties mogelijk zijn. Het verkeer kan vervolgens direct over de gerepareerde schades rijden. Dit is zeker handig in geval van kilometers lange velgschades.

Primeur voor de Provincie Gelderland

Provincie Gelderland heeft deze methode als eerste wegbeheerder in Nederland op succesvolle wijze toegepast op de N325, ook wel Pleijroute genoemd, te Arnhem. Door de enorm hoge verkeersintensiteit op deze weg (=hoogste van heel Gelderland!) zijn werkzaamheden slechts op beperkte wijze en tijdstippen mogelijk, waardoor snelheid en efficiëntie benodigd is. De Provincie Gelderland is bijzonder goed te spreken over de snelle uitvoering van deze methode en het eindresultaat van de reparaties.

De nieuwe aanpak van PaveRent om reparatie van velgschade effectief aan te pakken door middel van blowpatchen valt onder een levensduur verlengende asfaltreparatie-/onderhoudsmethode!

Kies voor levensduurverlenging, kies voor PaveRent.