Schadebeelden* in een weg zijn de visuele signalering van gebreken. Als gevolg van slijtage en degradatie van het wegdek zie je deze dagelijks om je heen. Voorbeelden hiervan zijn:

Het optreden van een schade betekent niet dat gelijk het hele wegdek vervangen hoeft te worden. Door op een goede manier reparaties uit te voeren kunnen de schades goed hersteld worden. Hiervoor kunnen gangbare reparatiemethodes worden ingezet. In het kader van duurzaamheid, snelheid en kosten is blowpatchen ons inziens dé reparatiemethodiek voor de toekomst.

*  Bron:

Bij het opzetten van dit onderdeel van deze website is gebruik gemaakt van algemene en specifieke informatie over onderhoudstechnieken. Kennisbronnen die zijn geraadpleegd zijn CROW, de VBW en de diverse partners van PaveRent.