Als er spanningen in de asfaltconstructie zitten en/of het asfaltbeton niet meer optimaal draagt, treedt er scheurvorming op. Aan het oppervlak kunnen dan dwarsscheuren (loodrecht op lengterichting), langsscheuren (evenwijdig aan wegas) en/of grillige scheuren ontstaan.

Het niet tijdig herstellen kan leiden tot grotere gevolgschades. Het is belangrijk om deze scheurvorming tijdig te herstellen om onnodige hoge onderhouds- of vervangingskosten te voorkomen.

Oorzaken van scheurvorming

 • Te zware verkeersbelasting voor de asfaltconstructie
 • Naden (eventueel in onderliggende lagen)
 • Losliggende lagen
 • Een te smalle verharding
 • Onvoldoende aanbrengen van een verbredingsconstructie
 • Reflectiescheuren vanuit de gebonden fundering als gevolg van temperatuurspanningen
 • Smalle wegen die verbreed en versterkt zijn met een of meerdere overlagingen (dit veroorzaakt een langsscheur op het grensvlak van de verbreding)
 • Een verouderde deklaag

Gevolgen van scheurvorming

Door scheurvorming kan vochtindringing de onderliggende asfaltlagen en/of fundering aantasten. Scheuren kunnen hierdoor snel groter worden, waardoor het draagvermogen van de asfaltconstructie ook sterk afneemt. Scheurvorming kan uiteindelijk leiden tot craquelévorming.

Onderhoudsmaatregelen voor het herstellen van scheurvorming

Scheurvorming kan op diverse manieren gerepareerd worden. Hierbij onderscheiden we drie groepen, te weten:

Lichte scheuren (microscheuren)

 • Het aanbrengen van oppervlakbehandeling
 • Selectieve oppervlakbehandeling met behulp van  blow-patcher’

Matige tot ernstige scheuren

 • Scheurvulling met behulp van voegvulmachine
 • Scheurvulling met behulp van  ‘blow-patcher’

Langs-/dwarsscheuren

 • Scheurvullingen met behulp van voegvulmachine
 • Oppervlakbehandeling
 • Scheurvullingen en/of selectieve oppervlakbehandeling met behulp van ‘blow-patcher’
 • Bakfrezen en inlagen
 • Overlaging