Wat kan de blow-patcher allemaal repareren?

De blow-patcher kan onder andere vorstschades, scheuren, rafeling en randschades effectief repareren, waarbij de werkzaamheden gedurende het gehele jaar uitgevoerd kunnen worden (ook in de winter!).

Kan de blow-patcher tijdens regen werken?

Nee, de blow-patcher zal tijdens een regenbui de werkzaamheden tijdelijk moeten staken om zeker te zijn van een kwalitatief goede hechting van de materialen. Kort na een regenbui kunnen de werkzaamheden weer hervat worden.

Kan de blow-patcher ook in winterse omstandigheden werken?

Ja, de blow-patcher is uitgerust met verwarmde leidingen en stookvoorzieningen, waardoor werkzaamheden bij vorst zeer goed mogelijk zijn in tegenstelling tot de reguliere reparatiemethodes. Daarnaast is onze blow-patcher speciaal voorzien van een grote gasbrander, waarmee reparatievakken vooraf ontdooid, sneeuwvrij en/of droog gemaakt kunnen worden. Dit komt de kwaliteit uiteraard ten goede, want repareren op bevroren of zeer natte oppervlakken is vragen om problemen.

Hoe lang duurt een reparatie?

Een reparatie zal gemiddeld genomen enkele minuten duren. Één en ander is sterk afhankelijk van de soort schade, de locatie en/of de (weers-)omstandigheden. De overlast voor het verkeer blijft tot het absolute minimum beperkt.

Zijn er veel machines nodig om de reperaties uit te kunnen voeren?

Er is slechts een machine nodig, welke alle benodigde materialen bij zich heeft en ter plekke kan mengen en gedoseerd kan aanbrengen. Hierdoor zijn de transportbewegingen op het werk nihil.

Zijn er veel verkeersmaatregelen nodig?

Nee, het voertuig is aan de achterzijde voorzien van een actieframe en aan de voorzijde van een verkeersbord (F06). Daarmee voldoet het voortuig aan de vereisten van een (kort durende) rijdende afzetting, conform CROW 96B-figuur 37. Vanuit verkeersveiligheid zijn veelal wel verkeersborden tijdens of kort na de werkzaamheden nodig. Daarnaast hebben onze werkvoertuigen extra attentie verhogende verlichting in de vorm van extra zwaailampen en LED-flitsers. Veiligheid staat bij ons voorop.

Zijn er al veel van dit soort machines in Nederland en/of Benelux?

Nee, het is de eerste machine in zijn soort in Nederland. PaveRent heeft daarmee een primeur te pakken en onderstreept daarmee haar toonaangevende, innovatieve karakter en haar procesmatige kwaliteitsbeleving.

Komen er veel afvalstoffen vrij?

Nee, doordat de blow-patcher de materialen ter plekke kan mengen en gedoseerd kan aanbrengen, worden er geen materialen verspild. De gerepareerde weggedeelten worden telkens door de blow-patcher met een laagje split afgedekt, waarbij eventueel overtollig en/of weggereden split als afvalstof aangemerkt kan worden. Een groot deel van dit overtollige en/of weggereden split kan door middel van een veegzuigauto opgenomen en na reiniging hergebruikt worden, waardoor de hoeveelheid afval tot een minimum is te beperken.

Hoe zit het met de verkeersveiligheid voor werknemers en/of weggebruikers?

De chauffeur op het voertuig bedient vanuit de cabine tevens de blow-patcher. Verder zijn er buiten geen aanvullende werklieden noodzakelijk, waardoor de werkzaamheden bijzonder veilig uitgevoerd kunnen worden voor zowel personeel als andere weggebruikers. Daarnaast duren de werkzaamheden per reparatielocatie maar kortstondig, waardoor het meeste geschikte moment van uitvoering exact te bepalen is aan de hand van verkeersaanbod of weersomstandigheden.

Zijn de reperaties door middel van een blow-patcher duur?

De reparatiewerkzaamheden door middel van een blow-patcher zijn doorgaans wat duurder als het aanbrengen van een slijtlaag (veelal door de kleinschaligheid), maar stukken  goedkoper dan asfalteringswerkzaamheden. Daarnaast kan een blow-patcher diverse schades (vorstschades/gaten, scheuren, rafeling) in één werkgang repareren, waardoor een heel wegvak in een keer relatief goedkoop onderhouden kan worden. Blowpatchen vormt daarmee een waardevolle aanvulling in de huidige range aan onderhoudstechnieken en zelfs een perfect budgettaire oplossing gezien de huidige economische omstandigheden.