vorstschades-repareren-paverent

Vorstschades repareren kan vele malen duurzamer door middel van blowpatchen. Gaten in het wegdek als gevolg van vorstschades leveren meteen een gevaar op voor alle weggebruikers. Wegbeheerders hebben altijd de taak dit soort schades direct en adequaat op te lossen.

Voorheen werd voor de spoedreparatie vaak gebruik gemaakt van koud-asfalt. Op een later moment werd dan de definitieve maatregel uitgevoerd door reparatie met warm asfalt. Door de nieuwe onderhoudstechniek, genaamd ‘blow-patchen is spoedreparatie met koud-asfalt respectievelijk definitieve reparatie met warm asfalt overbodig. Met blowpatchen worden o.a. vorstschades in één keer doeltreffend en langdurig gerepareerd op een zeer efficiënte, duurzame en voordelige wijze!

Vorstschades repareren in 6 stappen

Blowpatchen is een zeer veelzijdige wegdekreparatietechniek, waarbij het gehele reparatieproces maar uit een zestal stappen bestaat. Het repareren van een wegdekbeschadiging is te verdelen in de volgende stappen:

  1. Het schadeoppervlak voorverwarmen met de wegdekverwarmer (voornamelijk bij vorst, sneeuw, ijs en waterplassen);
  2. Het schadeoppervlak schoonblazen met lucht (onder hoge druk);
  3. Het aanbrengen van een bitumenlaag in en rondom de schadeplek;
  4. Schadeplek vullen met een mix van bitumen en split (alleen bij grote gaten);
  5. Het gerepareerde schadeoppervlak afdekken met split;
  6. Verdichten van de gerepareerde schadeplek door middel van het patchvoertuig (alleen bij grote gaten).

Repareren in de winter vormt geen enkel probleem

Door de zogenaamde winteruitvoering is het zelfs mogelijk om onder winterse omstandigheden op een veilige, efficiënte en arbo-vriendelijke manier definitieve reparaties uit te voeren in plaats van tijdelijke! Vorstschades repareren door middel van blowpatchen is dus ook veel kostenefficiënter en veroorzaakt minder overlast. Mede hierdoor vormt blowpatchen de niet te missen onderhouds- en reparatietechniek, welke gedurende het gehele jaar breed inzet is, voor uw hele wegareaal.

PaveRent is uw specialist in het uitvoeren van reparaties en levensduur verlengend asfaltonderhoud door middel van blowpatchen.