Zwakke plekken in een asfaltverharding kunnen door belasting van buitenaf leiden tot gaten en/of verzakkingen in het wegdek. Veel van deze zwakke plekken of gaten (ook wel ‘potholes’ genoemd) ontstaan in extreme warme of koude weersomstandigheden.

Vorstschades zijn de laatste jaren het meest bekend geworden en hebben direct een negatieve invloed op de verkeersveiligheid en vragen om een snelle oplossing.

Oorzaken van vorstschades en gaten

  • Hoge aslasten (vrachtverkeer)
  • Vermoeiing en/of overbelasting van het asfalt
  • Ongunstige aanlegcondities
  • Ernstige rafeling van deklagen
  • Plaatselijke ontmengingen in de deklaag (geen homogeen mengsel)
  • Het uitrijden van stukken craquelé
  • Een slechte verdichting van de deklaag (moeilijk verwerkbaar mengsel)
  • Combinatie van deze factoren

Gevolgen van gaten in het wegdek

Gaten in het wegdek als gevolg van vorstschades leveren meteen een gevaar op voor alle weggebruikers. Bezweken plekken in de asfaltverharding vragen dan ook direct om de juiste onderhoudsmaatregel.

Onderhoudsmaatregelen voor het herstellen van vorstschades en gaten

De wegbeheerder heeft altijd de taak dit soort schade direct en adequaat op te lossen. Voorheen werd voor de spoedreparaties vaak gebruik gemaakt van koud-asfalt. Op een later moment werd dan de definitieve maatregel uitgevoerd door reparatie met warm asfalt. Door de nieuwe onderhoudstechniek, genaamd blow-patchen is spoedreparatie met koud-asfalt respectievelijk reparatie met warm asfalt overbodig. Met blowpatchen worden vorstschades in één keer doeltreffend en langdurig gerepareerd.