Wij zijn dé specialist in het uitvoeren van asfaltreparatie door middel van blowpatchen.

Asfaltreparatie vindt aan het wegoppervlak plaats, maar daarnaast ook dieper in de wegconstructie. Op die locaties waar asfaltreparaties worden uitgevoerd, zijn vorstschades, gaten/potholes, ernstige scheurvorming en craquelé de meest voorkomende schadebeelden.

Door selectieve oppervlakbehandeling of grootschalige asfaltreparatie van schades (bijvoorbeeld vorstschades) door middel van een blowpatcher kunnen al deze schades adequaat worden opgelost, voordat er ernstige problemen ontstaan.

asfaltreparatie-blowpatchen

Hoe voer je asfaltreparatie uit door middel van blowpatchen?

Asfaltreparaties met de bijbehorende schadebeelden, zoals vorstschades/gaten,  ernstige scheurvorming en craquelé, zijn door middel van deze onderhoudstechniek snel en zonder overlast voor omgeving/milieu te repareren! Bakfrezen staat in Nederland in veel van deze gevallen bekend als dé reguliere onderhoudsmethode voor de reparatie van vele asfaltschades. Echter hier kleven enkele grote nadelen aan, waardoor men vooraf zeer kritisch moet beoordelen of bakfrezen wel de meest geschikte onderhoudsmethode is!

Enkele grote nadelen van bakfrezen zijn:

 1. Door het frezen is de kans zeer groot dat er binnen afzienbare tijd een viertal nieuwe schadelocaties op de weg bij zullen komen, namelijk aan de randen van de freesbak(ken)! De freesbak is dan wel voorzien van een mooie nieuwe asfaltlaag, echter de randen vormen veelal het aangrijpingspunt voor de volgende schade(s)! Met blowpatchen zijn geen asfaltfrezen benodigd, waardoor deze aangrijpingspunten ook niet kunnen ontstaan.
 2. Een levensduurverlenging van 8 tot 10 jaar van een freesbak zegt daardoor eigenlijk niets, daar de omliggende asfaltverharding het vervolgens extra zwaar te verduren krijgt en dus kwalitatief harder achteruit zal gaan! Met blowpatchen is een levensduurverlenging van ca. 2 tot 5 jaar mogelijk, wat perfect in lijn ligt met een normale life-cycle van een weg.
 3. Bakfrezen vergt veel organisatie en mobilisatie van materieel en materialen, waardoor de veiligheidduurzaamheidmilieu en verkeershinder tijdens de uitvoering al snel in het nauw komen. Blowpatchen biedt in dit opzicht veel meer voordelen op deze punten!
 4. Daarnaast is bakfrezen verhoudingsgewijs ook relatief duur ten opzichte van het innovatieve blowpatchen. Een kostenbesparing van 50-60% is zeker haalbaar met blowpatchen.

Blowpatchen als asfaltreparatie is  juist nu  uitermate geschikt voor de Nederlandse wegen, vanwege het kostengunstige, efficiënte en duurzame karakter van deze techniek.

Hoe gaat asfaltreparatie in zijn werk?

Blowpatchen is een zeer veelzijdige asfaltreparatietechniek, waarbij het gehele reparatieproces uit maximaal zestal stappen bestaat:

 1. Het schadeoppervlak voorverwarmen met de wegdekverwarmer (voornamelijk bij vorst, sneeuw, ijs en waterplassen);
 2. Het schadeoppervlak schoonblazen met lucht (onder hoge druk);
 3. Het aanbrengen van een bitumenlaag in en rondom de schadeplek;
 4. Schadeplek vullen met een mix van bitumen en split (alleen bij grote gaten);
 5. Het gerepareerde schadeoppervlak afdekken met split;
 6. Verdichten van de gerepareerde schadeplek door middel van de blowpatcher (alleen bij grote gaten).

Wat zijn de voordelen van blowpatchen ten opzichte van gebruikelijke asfaltreparatietechnieken?

Enkele voordelen van wegdekreparaties door middel van een blowpatcher ten opzichte van conventionele onderhoudstechnieken:

 • Weinig verkeershinder en het wegdek kan gelijk weer gebruikt worden;
 • Reparatiewerkzaamheden kunnen gedurende het gehele jaar worden uitgevoerd, dus zelfs in de winter toepasbaar!
 • Nauwelijks verkeersafzettingen conform CROW publ. 96A/B nodig;
 • Geen verspilling van materialen en/of restmaterialen te storten;
 • Kostenreductie van ca. 50-60% ten opzichte van reguliere onderhoudsmethoden!
 • Veel minder transportkilometers (CO2-reductie);
 • Meer veiligheid voor personeel én weggebruikers!
 • Diverse wegdekschades zijn met een en dezelfde machine in een werkgang te repareren;
 • Een levensduurverlenging van (minimaal) 2 tot 5 jaar is mogelijk!